Ako vznikol Notový Danny?

Notový Danny sa zrazu ocitol neďaleko Domu Hudby. Zaklopal na dvere a všetky zaprášené nástroje ožili energickou rýchlosťou. Takto sa to všetko začalo...

Notový Danny je hudobný projekt venovaný deťom akéhokoľvek veku. Cieľom je obohatiť hudbu pre deti o rôzne aktuálne žánre doprevádzané vtipnými a náučnými textami. Posúďte sami a hlavne, prosím, nechajte posúdiť aj svoje deti :).

Sme motivovaní a cieľavedomí. Tvorbu Notového Dannyho budeme priebežne obohacovať o nové piesne a ďalšie žánre. 
Nech nás hudba baví!